Da er det vedtatt å øke kompetansen om skeiv helse

Uka som gikk, var helt crazy. Det skjedde så mye at jeg nesten ikke rakk å tenke- men jeg smilte mye.

I løpet av tiden vår på BraNok, og i løpet av mange år i helsevesenet så har vi erfart hvor stor mangel det er på kunnskap om skeiv helse. Og forskningsrapportene fra SSB og Østlandsforskning viser hvor ille det er.

SV Fredrikstad tok dette videre, og på torsdag ble det- nesten enstemmig-vedtatt å øke kompetansen om skeiv helse. Samtidig skal det opp en sak om et helsetilbud til skeive.

Jeg har ikke ord.. og aner så vidt hvor mye dette kan bety for så mange mennesker. Det handler ikke om særbehandling, men å ha det tilbudet resten av befolkningen har. Ved å ha et helsetilbud som har god kompetanse og kunnskap.

Dette gir igjen ringvirkninger i samfunnet i form av holdninger og verdier, og jeg blir helt skjelven av å tenke på hvor mange dette vil berøre positivt.

Vi fulgte bystyremøte direkte og var helt skjelvne når det var tid for votering.

1 av 3 skeive er lite tilfreds med egen psykisk helse, mange er redde for å leve åpent som den man er, og veldig mange vet ikke hvem de skal snakke med. Mange pårørende ønsker å ha noen å snakke med, og kunnskap trengs!

God kunnskap og kompetanse gir holdningsendring, og det gir økt livskvalitet.

Det er den største gledelige nyheten på lenge, og jeg er rørt- enormt letta og takknemlig.

Du kan lese mer i Fredrikstad Blad her.

Meldingene har strømmet inn fra folk som er letta, som gleder seg, fra pårørende og familie til skeive. Jeg håper dette tilbudet blir et tilbud som favner de som trenger det, og at kompetansen økes er helt fantastisk.